Tepelné mosty a rozdíl mezi testovanou a kalkulovanou hodnotou U

Testovaná a kalkulovaná hodnota

Clickfix

V minulosti bylo běžnou praxí stanovovat U (Součinitel tepelného prostupu) hodnotu okna nebo shodů jako kalkulovanou hodnotu pro střed okna nebo poklopu. Avšak takováto hodnota je hodnotou teoretickou, která nevyčísluje ztráty přes tepelné mosty jako je například rám poklopu nebo schránka. V energetických kalkulacích ovšem používáte reálnou hodnotu celého stavebního elementu.

Proto byl tepelný prostup schodů Clickfix otestován ve špičkovém zkušebním ústavu stavebních materiálů IFT Rosenheim . Výsledky testů potvrdily, že hodnota U schodů Clickfix je nejnižší na evropském trhu.

Tabulka hodnot U

Tabulka hodnot U