Technický rádce

TVAR VNITŘNÍHO OSTĚNÍ

Častou chybou v praxi jsou nesprávné sklony parapetů vnitřního ostění ve spodní a horní části okna. Důsledkem takto špatně provedených sklonů je zvýšený výskyt kondenzátu!

 

KDE? - ke zvýšenému výskytu kondenzátu dochází především v těch okenních partiích, kam se díky tvaru vnitřního ostění nedostává proudící vzduch.

 

PROČ? – přístup proudícího vzduchu znamená zároveň oteplování. Ty partie/plochy okna, které nelze přímo oteplovat proudícím vzduchem se budou zákonitě brzy rosit.


Kapka jako symbolVenkovní teplota -15§C, vnitřní teplota +20§C
Povrchová teplota na okně 10,5§C - rosení nastává při 55% relativní vlhkost uvnitř místnosti
Povrchová teplota na okně 12§C -rosení nastává při 60% relativní vlhkosti uvnitř místnosti
Povrchová teplota na okně 15,4§C – rosení nastává při 75% relativní vlhkosti uvnitř místnosti

Komentář:

Vodní páry, které může ovzduší absorbovat při teplotě 20§C se přeměňují do kapalného stavu, je-li relativní vlhkost 75% při 15,4§C. Takto vysoká relativní vlhkost (75%) znamená, že se v místnostech prakticky nevětrá. Režim větrání je potřeba upravit. Je-li relativní vlhkost 60% - jedná se o horní hodnotu hygienicky uznaného nezávadného ovzduší uvnitř místnosti (doporučeno 50-60%), dochází-li za daných okolností k rosení při vnitřní teplotě 12§C, doporučujeme společně s větráním zvýšit teplotu vytápění. Je-li relativní vlhkost 55% a za daných okolností bude teplota v okolí okna vykazovat hodnotu 10,5§C, budeme pozorovat v těchto místech výskyt kondenzátu. V tomto případě bude zateplení na obvodu okna mít nižší hodnoty. Pro odstranění kondenzátu je vedle častého větrání nutné i více topit!

TVAR VNITŘNÍHO OSTĚNÍ

TVAR VNITŘNÍHO OSTĚNÍ

TVAR VNITŘNÍHO OSTĚNÍ

ZATEPLENÍ OKNA NA OBVODU RÁMU - IZOLAČNÍ RÁM/LÍMEC DACHSTAR

PROČ?
Důsledné zateplení okenního rámu na jeho obvodu zamezuje tepelným ztrátám – v prakticky nejchoulostivějším místě střešního okna zasazeného do střešního pláště. Dobrým zateplením můžeme zvýšit teplotu v prostoru okenního otvoru – a následně zamezit kondenzaci/rosení.

JAK?

  1. běžnými izolacemi používanými ve střešním plášti. Pozor na obvodu rámu raději přidat a pokud možno nepotrhat a nešetřit na gramáži
  2. izolačním límcem DACHSTAR – dodaným na základě objednávky. Límec je vyroben z pěnového polyetylenu a jeho největší výhodou je vedle špičkových tepelně izolačních vlastností tvarová stálost a to i po letech zabudování. Zároveň díky nalepení na okenní rám nehrozí odpadnutí z okna, které je v poloze šikmé! Gramáž límce je 25 kg/m3.

NAPOJENÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE NA ZABUDOVANÉ STŘEŠNÍ OKNO, MANŽETA

PROČ?
Jakýkoli prostup střešním pláštěm a samozřejmě střešní okno nevyjímaje je nutno dokonale vzduchotěsně zaizolovat. To v prvé řadě platí především o podstřešní folii. Jedině takto provedené napojení zajistí totiž odvod kondenzátu, který se tvoří především v zimních obdobích pod střešní krytinou (střešní tašky, šindele, plechy...). Jakékoliv byť i ty sebemenší spáry jsou schopny propustit až překvapivě velké objemy vlhkosti, která se usadí v zateplení střešního pláště – vlhká zateplení ztrácí své tepelně izolační vlastnosti a to až o polovinu! To samozřejmě vede ke snížení teploty v dotyčných místech a ke zvýšenému výskytu kondenzátu.

JAK?

  1. standardními metodami-vyříznutím folie do X či do H a nebo úplné napojení spodními a bočními samotnými napojeními
  2. Hydroizolační manžeta Kloeber – dodává se dle rozměru okna. Dokonale řeší detail zakrytí na celém obvodu včetně rohů


CÍL: Vzduchotěsné zakrytí!

NAPOJENÍ PAROTĚSNÉ FOLIE NA ZABUDOVANÉ STŘEŠNÍ OKNO

PROČ?
Jakýkoli prostup střešním pláštěm a samozřejmě střešní okno nevyjímaje je nutno dokonale vzduchotěsně zaizolovat. To samozřejmě platí i o parotěsné folii, která má vystavit stop pronikání vlhkosti a vodních par z interiéru do střešního pláště. Rovněž i zde platí, že jakákoliv netěsnost otevře cestu pronikání vlhkosti z interiéru do zateplení ve střešním plášti! Vlhké zateplení ztrácí své tepelně izolační vlastnosti a to až o polovinu! To samozřejmě vede ke snížení teploty v inkriminovaných místech a ke zvýšenému kondenzátu. Zde platí stejné důsledky jako i u závad s napojením hydroizolační fólie (viz výše)

JAK?

  1. standardními metodami – důsledným napojením parotěsné folie na okenní rám
  2. objednáním parotěsné folie DACHSTAR , kterou lze ulehčit řešení tohoto detailu a to především v rozích

 

CÍL: Vzduchotěsné zakrytí!

VYTÁPĚNÍ A UMÍSTĚNÍ TOPNÉHO TĚLESA

Místnosti, které jsou obydlené, je nutné pro zamezení kondenzátu patřičně vytápět, a to především v zimních obdobích, kdy by interiérová teplota měla dosahovat 20-22§C.

 

Snahou každé domácnosti by měla být minimalizace rosení a tudíž i udržování přijatelných teplot v prostoru oken.

 

Umístění topného tělesa - doporučujeme pod samotné okno, neboť toto je nejefektivnější způsob, jak v prostoru okna zvýšit teplotu.

 

V případě, že mezi oknem a topným tělesem je překážka (parapet), je nutné přijmout taková opatření, která nasměrují proud teplého vzduchu do prostoru střešního okna. Je-li v místnosti použito podlahové topení, což na základě mnohaleté zkušenosti považujeme za méně vhodné řešení vytápění podstřešních místností, je důležité pod okno neumisťovat žádnou překážku (nábytek...).

kliknutím obrázek zvětšíte

kliknutím obrázek zvětšíte

VĚTRÁNÍ

PROČ?
Vyprodukovaná vlhkost v interiéru se nemůže rozptylovat bez občasného větrání. K tomu, aby člověk pochopil nutnost větrání není na škodu připomenout si několik základních faktů:
Při běžných činnostech v domácnosti vytvoří člověk cca 3l vody za den - vaření, koupání, žehlení, praní, vydechování, zalévání květin... Čtyřčlenná rodina vyprodukuje tak cca 12,5l vody denně. Ovzduší má vždy při konkrétní teplotě limitní hodnotu absorpce vodních par - čím vyšší teplota, tím větší objem přijme.

Větráním tedy zamezujeme kondenzátu, to v prvé řadě a zároveň naplňujeme přirozenou potřebu vyměnit vydýchaný vzduch v místnosti s vysokým obsahem CO2 či vyvětrat nepříjemné pachy a nebo dokonce redukovat vyšší teploty.

JAK?

Režim větrání doporučujeme zvolit podle daného ročního období
  1. průvanem - v tomto případě otevřeme zcela okno - to znamená, že křídlo nastavíme pokud možno do vodorovné polohy - a větráme po dobu 5-10 minut. Vhodné v zimě, kdy se za dané období vymění vlhký vydýchaný vzduch v místnosti a je nahrazen čerstvým „suchým“ vzduchem z vnějšku. Za tuto krátkou dobu se neochladí stěny a tudíž i tepelné ztráty jsou minimální.
  2. spárové větrání – na klice střešního okna lze nastavit 2 polohy s pootevřeným křídlem - nazýváme spárové provětrávání. Takto můžeme místnosti dlouhodobě provětrávat a to i za nepřítomnosti, neboť okno je vlastně uzavřené klikou - tudíž nehrozí samovolné otevření způsobené třeba nenadálou změnou počasí (vichřice, bouřka, popř.obojí). Tento způsob je vhodný především v letních obdobích. V zimě hrozí totiž nebezpečí kondenzace vzduchu na studených částech venkovního oplechování s následnou přeměnou v led!
  3. stálé provzdušnění – u oken DACHSTAR u modelu Comfort jsou v horní části oken integrované unikátní ventilační klapky. Jejich pomocí lze při naprosto uzavřeném okně provzdušňovat interiér čerstvým vzduchem. Klapka je vybavena filtrem, který zachytává prach a pyly. Doporučujeme užívat především v létě, neboť i zde hrozí kondenzace na studeném plechu s následnou přeměnou v led v zimních obdobích!
VĚTRÁNÍ


» klika zavřená

VĚTRÁNÍ


» klika otevřená

KONDENZACE/ROSENÍ

Kondenzace/rosení je přirozený fyzikální jev, ke kterému dochází, jestliže se u ovzduší plně nasycenému vodními parami sníží teplota. Dochází k němu v interiérech naprosto všude. Co se týká střešních oken lze ho pozorovat v oblasti vnitřního ostění, na rámech oken a především na sklech. Kondenzaci můžeme minimalizovat či dokonce odstranit, jestliže budeme zvyšovat teplotu a vlhkost ovzduší a to tak, abychom se pohybovali mimo hodnoty kritické.

 

Kapka jako symbol


Venkovní teplota -15°C, vnitřní teplota +20°C
Povrchová teplota na okně 10,5°C - rosení nastává při 55% relativní vlhkost uvnitř místnosti
Povrchová teplota na okně 12°C -rosení nastává při 60% relativní vlhkosti uvnitř místnosti
Povrchová teplota na okně 15,4°C – rosení nastává při 75% relativní vlhkosti uvnitř místnosti

 

Komentář:

 

Vodní páry, které může ovzduší absorbovat při teplotě 20°C se přeměňují do kapalného stavu, je-li relativní vlhkost 75% při 15,4°C. Takto vysoká relativní vlhkost (75%) znamená, že se v místnostech prakticky nevětrá. Režim větrání je potřeba upravit. Je-li relativní vlhkost 60% - jedná se o horní hodnotu hygienicky uznaného nezávadného ovzduší uvnitř místnosti (doporučeno 50-60%). Dochází-li za daných okolností k rosení při vnitřní teplotě 12°C, doporučujeme společně s větráním zvýšit teplotu vytápění. Je-li relativní vlhkost 55% a za daných okolností bude teplota v okolí okna vykazovat hodnotu 10,5°C, budeme pozorovat v těchto místech výskyt kondenzátu. V tomto případě bude zateplení na obvodu okna mít nižší hodnoty. Pro odstranění kondenzátu je nutné vedle častého větrání i více topit!