Proč zvolit schody s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi a bez tep. mostů

Možné důsledky při použití nedostatečně zateplených poklopů

Otlačený poklop v důsledku zkroucení

Otlačený poklop

Ukázka rosení a netěsnosti

Ukázka rosení

Výskyt plísně v důsledku tepelných mostů

Výskyt plísně

Další citlivé místo

Další citlivé místo

Další informace

Proč si vybrat půdní schody s vyšší tepelně izolační hodnotou poklopu a potažmo celého produktu:

Na výše uvedených obrazcích jsou detaily půdních skládacích schodů, které byly namontovány do stropu vytápěného domu a nezateplené půdy.

Nedokonalá těsnost poklopu a tepelné mosty vedly posléze k výskytu plísně a zkroucení celé konstrukce......