Gardenstep

Gardenstep

 • Provedení: Variabilní schodišťový systém, který je možné kdykoliv nastavit na místě podle daných okolností.
 • Zábradlí a nášlapy: Zábradlí je možné montovat napravo nebo nalevo.
 • Příslušenství za příplatek: Podesta a podpěra k podestě(nutná fixace ke stěně alespoň z jedné strany)
                                                    Zábradlí schodišťové i na galerii
                                                    Nášlapy Trimax a pororošt
                                                    Regulace vyšky schodu v místě spojení schodů – každý schod o 4 cm
                                                    Zdvojená konstrukce u šířky 120 cm
                                                    Základová deska musí být v nezámrzné hloubce
 • Technické pokyny: Plánování základové desky - materiál Beton B 25 rozměr 40 x 40 cm hloubka min. 80 cm. Údaje odpovídají normálním půdním poměrům pro pěstovanou půdu.
 • Záhradní podesta: U schodů šířky 120 cm se podesta nabízí pouze jako výstupní podesta. Podesta se skládá ze tří schodů a poslední schod schodiště je zakončen v úrovni podesty. Tím je dosažena celková šířka podesty na úrovni 88 cm. Podesta má míru 66 cm a horní schod pak 22 cm.

Soubory ke stažení

Fotografie

Gardenstep

Gardenstep

Gardenstep

Gardenstep

Gardenstep

Gardenstep